MUZEUM STARÝCH STROJŮ A TECHNOLOGIÍ

Připravujeme pro Vás nové expozice


více info

projekt

Industriální památky příhraničí se otevírají veřejnosti

Projekt - CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881


CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881
Termín realizace: 1.9.2019 – 30.6.2023

Celková hodnota projektu: 2 184 679,18 Euro
Hodnota spolufinancování z EFRR: 1 831 863,41 Euro

Vedoucí partner: Muzeum starých strojů a technologií, z. s.
Partneři projektu: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska a Město Žamberk

Projekt zviditelní hmotné dědictví původně průmyslového pohraničí a přivede návštěvníky nejen k jeho historii, ale k industriální architektuře vůbec. Má za cíl motivovat turisty k prozkoumání příhraničního regionu a zvýšit atraktivitu a povědomí o jedinečných objektech na české i polské straně v rámci cestovního ruchu.

Projektoví partneři Muzeum a Fundacja jsou na poli prezentace historické techniky velmi aktivní a již několik let spolupracují. Sbírky obou partnerů mohou kvalitou konkurovat leckterým světovým technickým muzeím, přičemž se zároveň vhodně doplňují a motivují k návštěvě partnerského muzea.
Muzeum starých strojů a technologií, z. s.

U českého partnera nyní probíhají stavební práce zaměřené na revitalizaci areálu bývalé textilní továrny, spočívající mimo jiné v opravě střech, statickém zajištění budov, rekonstrukci oken, dveří i omítek a dalších prací nutných ke změně užití stavby a rekolaudaci na muzejní prostory. Na stavební práce naváže instalace mnohatunových exponátů pevně svázaných s budovou a vytvoření nových expozic. Návštěvníci se mohou dále těšit na nově renovovaný vstup do muzea s prodejnou vstupenek, zázemím, informačním centrem a sociálním zařízením. Nově vybudován bude také orientační a navigační systém v muzeu, který bude doplněn o informační panely upozorňující na spřízněné muzeum v Javořině Slezské.

Aktuálně v Muzeu starých strojů a technologií také probíhá restaurování tří velkých stacionárních motorů (1 naftový a 2 plynosací). Motory na naftový pohon představují další etapu ve vývoji energetiky a společně s instalovanými parními stroji vznikne jedinečná naučná expozice Stabilní motory – energetické srdce každé dílny. Samotné předměty restaurování jsou technickými unikáty českých výrobců, jichž se dochovalo pouze omezené množství.

Nově zrekonstruované muzeum v Žamberku by se mělo návštěvníkům otevřít v letech 2023 – 2024 a nabídne rozšířené či zcela nové expozice, např.: Parní stroje – ocelové srdce každé továrny, Motorismus – od kola k automobilu, Samohybné velké parní stroje – plnou parou vpřed, Parní lokomotivy a jiné. Vybudované expozice budou umístěny v nejstarších kamenneých částech továrny, které tak svojí téměř dvousetletou historií dodají exponátům odpovídající dobové prostředí.

Celý projekt zastřešuje Virtuální industriální stezka, která návštěvníkům představuje nové odvětví turistiky – industriální turistiku. Více informací o stezce bude postupně přidáváno na http://www.industrialnistezka.eu. Další informace o projektu a jeho realizaci budou v následujících měsících zveřejňovány také na facebookovém a instagramovém profilu muzea (https://www.facebook.com/starestroje, https://www.instagram.com/muzeumstarychstroju/).
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

Polský partner intenzivně pracuje na obnově komplexu drážních budov bývalého lokomotivního depa, kde se výstava v současnosti prezentuje, a na adaptaci dosud nevyužívaných budov pro nové funkce. Nedávno byly dokončeny práce na renovaci vodárenské věže (z roku 1885). Je to charakteristická budova v centru Jaworzyny Śląské, která je neoddělitelnou součástí železniční krajiny města. V dříve zdegradované věži byla konstrukce zajištěna kovovými páskami a opravena a očištěna zděná fasáda. V současné době probíhají práce na administrativní budově (bývalá vozovna/Wagonownia). Jde o nejstarší budovu v celém železničním komplexu – dříve největší železniční uzel v Dolním Slezsku. V rámci rekonstrukce dojde k opravě střechy, stěn, podlah a podlah, výměně dřevěných konstrukcí a veškerých instalací. Veškeré práce probíhají po konzultaci s „památkovou službou“.

Cílem je vrátit industriálním objektům jejich původní podobu v souladu s jejich historickými charakteristikami a funkcí a následně je využít pro účely muzejní činnosti. Ve zrekonstruovaných prostorách bude umístěno Centrum služeb cestovního ruchu spolu s administrativní částí muzea. Smlouva na stavební práce byla podepsána v dubnu letošního roku. s dodavatelem vybraným ve výběrovém řízení.

Po dokončení rekonstrukčních prací v Jaworzyně Śląske získá muzeum unikátní originální železniční infrastrukturu, která umožní efektivně prezentovat muzejní sbírky historických kolejových vozidel, ale také je aktivně využívat v projektech pořádaných muzeem, např. ukázky provozu historických strojů. Takto prezentovaná sbírka bude unikátní v celoevropském měřítku. I přes probíhající rekonstrukci zůstává muzeum návštěvníkům přístupné, pouze během některých prací mohou být vybrané místnosti dočasně vyřazeny z turistického ruchu.

Informace k projektu týkající se polského partnera lze nalézt také na webu: https://www.muzeatechniki.pl/interreg/.
Město Žamberk

Partner Město Žamberk v roce 2022 na svých pozemcích v bezprostřední blízkosti Muzea starých strojů a technologií vybudoval odpovídající parkovací plochy pro návštěvníky.

Na cca 1 000 m2 parkoviště vzniklo 70 parkovacích míst, včetně 5 míst pro handicapované. Dále byl v tomto prostoru umístěn drobný mobiliář, např. lavičky, stojany na kola, odpadkové koše a historické osvětlení. Zbývající plocha bude zregenerována na travnatou plochu. Součástí parkoviště by měl být také parčík pro děti s herními prvky.Na vlastní expozice muzea odkazuje jeden stabilní venkovní exponát – obrovský historický kompresor – umístěn na fundamentu na volné ploše mezi parkovacími místy. Historický ráz parkoviště tematicky navazuje na pojetí celého muzea a návštěvník tak hned po příjezdu vstoupí do atmosféry 19. století – století páry.

Vizualizace

Industriální památky příhraničí se otevírají veřejnosti - CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001881novinky

Mohlo by Vás zajímat

17|09|2022

 

Parkoviště u muzea starých strojů Žamberk

Nové Parkoviště u muzea starých strojů bylo dokončeno dne 31.8.2022 a slavnostně otevřeno při příležitosti dne otevřených dveří muzea starých strojů a technologií dne 17.9.2022 za účasti zástupců všech tří partnerů projektu Města Žamberka, Muzea starých strojů a technologií a polského partnera Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. Investice zahrnovala vybudování příjezdové komunikace a parkovacích míst včetně 4 míst pro invalidy, odvodnění ploch a provedení dešťové kanalizace, vybudování veřejného osvětlení a základu pro vystavený exponát. Součástí byly také sadové úpravy a osazení mobiliáře. Zhotovitelem byla společnost ...


více informací


Kontakty

Kontaktujte nás

Adresa:

Muzeum starých strojů a technologií, z.s., Betlém 506, 564 01 Žamberk

Telefon:

+420 737 239 065 (průvodce)
+420 603 188 664 (předseda)